Teadusüritused

Conference "Explaining universe – systems, humans and arts. Dedicated to 100th anniversary of Udo Kasemets"

November 16-17, 2019

Estonian Academy of Music and Theatre, Organ Hall (A404)

 

 

Udo Kasemets (1919-2014) has jokingly been referred to as the most famous unknown composer from Estonia. Every respected music dictionary contains at least one article concerning him. In Canada, where he spent the main part of his creative life, he was named "the most uncompromising musician in the history of Canadian music". His influence on musical life, especially in Toronto, played a significant role in the development of experimental and contemporary music. In particular, Kasemets introduced theories inspired by John Cage, Marshall McLuhan, and Buckminster Fuller to the Canadian musical sphere. The influence he has held on following generations is hard to over-estimate. However, in Estonia Kasemets' music has been played very little and the knowledge concerning his activities is not wide spread.

To fill this gap, as well as to celebrate Udo Kasemets' 100th birthday (November 16, 2019), ensemble U: in collaboration with The Estonian Academy of Music and Theatre is organizing the conference "Explaining Universe – Systems, Humans and Arts”. During the conference we will introduce Kasemets’ music, ideas, and background. In connection with the conference, two concerts will take place in Kanuti Gildi SAAL and The Estonian Academy of Music and Theatre.

The working language of the conference is English. Registration is open until November, 7. Please register HERE

PROGRAMM

Sa 16.11.19 (A404)

10.30 Welcome coffee

11.00 Immo Mihkelson – “Globally-thinking  musician and a human being with Estonian origin: Udo Kasemets as part of broader Estonian musicscape”

11.45–13.00 Jeremy Strachan – ““Whence Cometh He?”: Udo Kasemets and the Experimental Tradition in Toronto”

Lunch

14.00 Theodore Parker – “North American Experimental Music: ONCE in Ann Arbor”

14.40 Tze Yeung Ho – “Tracing the Footsteps of a Diaspora Composer: Udo Kasemets in Canada”

15.20–16.00 Taavi Kerikmäe – “Problematics of interpreting open scores

19:30 Concert of  Ensemble U: in Kanuti Gildi SAAL

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1526) “Tu es Petrus” a 6 (1572)

Udo Kasemets (1919-2014) “Sound, Smell, Taste, Touch, or How to Take a Trip Without LSD” (1965)

Udo Kasemets “4’33” Fractals” mistahes esitajatele (2000)

Udo Kasemets “Trigon” realisatsioon 9 esitajale (1963)

Udo Kasemets “Future is past … is …  now” neljale või enamale esitajale (1996)

Entrance: 5/3 €

 

Su 17.11.19 (A404)

11.00 Giovanni Albini – "A ‘mechanical duologue’: science and systems in the art of Udo Kasemets”

11.40–12.40 Ragne Kõuts-Klemm – “Humans and technology: Inspired by Marshall McLuhan”

12.40 Coffee

13.00–13.40 Andres Kurg – "On the reception of Buckminster Fuller's theories in the Soviet Union in the 1960s and 1970s"

14.00 -  Concert of New Music Ensemble of EAMT and Estonian Ensemble of Electronic Instruments (Chamber hall C-405)

Udo Kasemets "Primeku"  (2004)
Udo Kasemets "Tt - tribute to Buckminster Fuller, Marshall McLuhan, John Cage" (1968)
Udo Kasemets "Lun(h)armonics" (1969)

Entrance: free

Lunch

16.00 Mani Mazinani -  “Oracle: Udo Kasemets Speaking”

16.40–17.40 Round Table

 

Abstracts (selection)

 

This event is supported by the Estonian Academy of Music and Theatre EMTASTRA project (European Union, European Regional Development Fund, 2014-2020.4.01.16-0043). 

 

 


Konverents „Eesti professionaalse muusikakultuuri tulevikuvaated“ 29.–30. novembril Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia uues kontserdisaalis

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsub Eesti professionaalsete muusikute kogukonda osalema ja
aktiivselt kaasa rääkima EMTA 100. aastapäevale pühendatud konverentsil „Eesti professionaalse
muusikakultuuri tulevikuvaated“.

Kuigi võime Eesti professionaalsete muusikute kogukonnana olla uhked meie muusikakultuuri saavutuste
üle, peame siiski endale tunnistama, et valdkonna tulevik on muret tekitav. Professionaalse muusiku
haridustee algab lapsepõlvest ning kestab tema täiskasvanuks saamiseni ja sageli kauemgi, kuid tänane
haridussüsteem seda ühtse tervikuna ei käsitle. Samavõrd on üles kerkinud haritud publiku järelkasvu
probleem: kommertsialiseerunud ühiskond toetab pigem pealiskaudsust, milles süvenemist nõudval
muusikal on end aina raskem kuuldavaks teha. Professor Toomas Siitan võttis probleemi kokku oma
ettekandes muusikapäeval, 1. oktoobril, tõdemusega: „See on vaimu kriis keset majanduse kõrgaega.“

Meie muusikakõrgkooli 100. aastapäeval on põhjust küsida, mida muusikud ise ja ühiskond laiemalt saaks
teha professionaalse muusikakultuuri tuleviku kindlustamiseks. Konverentsil käsitletakse Eesti muusikaelu
ja -hariduse erinevaid tahke, seda nii institutsionaalsest kui probleemikesksest vaatepunktist. Eesmärk on
sõnastada professionaalse muusikakultuuri ees seisvad põhiprobleemid ja otsida neile lahendusi.

Konverentsil on kavas peaettekanded prof Jane Ginsborgilt (Royal Northern College of Music,
Suurbritannia), prof Toomas Siitanilt (EMTA), vanemlektor Ene Kangronilt (EMTA) ja Kadri Leivategijalt
(Eesti Muusikakoolide Liit).

Samuti saab kuulata ettekandeid ja rääkida kaasa viies erialasektsioonis:
1) muusikapedagoogika,
2) instrumentaalõpe,
3) interpretatsioon ja kontserdikorraldus,
4) loomeuurimus,
5) helilooming ja improvisatsioon.

Konverentsi esimese päeva õhtul on osalejatel võimalus nautida muusikat EMTA uues kontserdisaalis, kuulates IX Eesti pianistide konkurssi esimest finaalkontserti. Esinevad finalistid ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester Jaan Otsa juhatamisel.

Konverentsil osalemine on prii. Selleks et korraldajad saaks planeerida tööd erialasektsioonides ja korraldada toitlustamist, palutakse osalejatel REGISTREERUDA SIIN  hiljemalt 15. novembriks 2019.

Vt konverentsi KAVA.

Konverentsi korraldamist koordineerib EMTA muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika
ning kultuurikorralduse osakond. Programmitoimkonda juhib prof Kerri Kotta.

Lisainfo:
Eerik Jõks
EMTA muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika
ning kultuurikorralduse osakonna peakoordinaator
eerik.joks@ema.edu.ee

Üritust toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus, 2014-2020.4.01.15-0015)