Tudengielu

Meie üliõpilaskonda esindab EMTA üliõpilasesindus, mille põhiliseks eesmärgiks on seista tudengite huvide ja õiguste eest. Üheks eesmärgiks on mitmekesistada ja elavdada üliõpilaselu erinevate traditsiooniliste üritustega (tantsukursused, rebaste, jõulu- ja lõpupidu, spordipäev) ja sportimisvõimaluste edendamiseks on sõlmitud leping Tallinna suurima spordiklubiga. Üliõpilasesinduse liikmed esindavad EMTA tudengkonda kooli nõukogus ning Eesti Üliõpilaskondade Liidu volikogus.

Kontakt:
Karl Tipp (esimees)
yesindus@eamt.ee

20151217-0106