Üliõpilasesindus

Üliõpilasesindusega saab kontakti e-mailitsi: yesindus@ema.edu.ee

Üliõpilasesinduse tegevusi kajastab esinduse Facebooki leht: EMTA Üliõpilasesindus

Üliõpilasesinduse liikmed:

Karl Joosep Sinisalu - esimees

Hains Tooming - aseesimees kommunikatsioonivaldkonnas

Aleksander Lumi - aseesimees spordivaldkonnas

Heljä Viirakivi - välistudengite koordinaator

Laura Virkkunen - administraator