Üliõpilasesindus

EMTA Üliõpilasesinduse liikmed 2018/2019 õppeaastal:

Karl Tipp – esimees
Karl-Joosep Sinisalu – aseesimees (kommunikatsioonivaldkond)
Anu Sihv – aseesimees (spordivaldkond)
Elisa Polov – ERASMUS koordinaator
Madli Ainsalu – administraator

Valimistoimkond: Aleksander Lumi, Triin-Berit Kornel ja Kersti Leppik

Üliõpilasesindusega saab kontakti e-maili teel: yesindus@ema.edu.ee

Samuti kajastab EMTA Üliõpilasesinduse tegevusi esinduse Facebooki leht: EMTA Üliõpilasesindus