Tudengiprojektide konkurss ootab ideekavandeid

EMTA üliõpilastel on taas võimalus osaleda tudengiprojektide konkursil, mille eesmärk on toetada üliõpilaste ettevõtlikkust. Parimad kolm ideed pälvivad stipendiumi (auhinnafond 800€). Projektide ideekavandi esitamise tähtaeg on 13. veebruar 2018.

Projekti esialgne ideekavand peab sisaldama:

1. projekti (töö)pealkiri ja eesmärk;

2. projekti lühikirjeldus, sihtrühm, esialgne eelarve ja oodatavad tulemused;

3. projekti vastutav korraldaja (CV, kontaktandmed), meeskond ja eeldatavad partnerid.

Žürii valib esitatud ideekavanditest potentsiaalikamad välja ja nende ideede meeskonnad saavad võimaluse osaleda tasuta 4-kuulises loomeettevõtluse äriideede arendusprogrammis StarterCreative (alates 20.02.2018, teisipäeviti kell 17). Arendusprogrammi läbinud projekte hindab žürii taas mai lõpus ning annab välja kuni kolm stipendiumi. Auhinnafond on 800€.

Eelistatud on jätkusuutlikud, konkreetse väljundiga äriideed ja kultuuriprojektid. Konkursil võivad osaleda kõigi tasemete (bakalaureuse-, magistri- või doktortoriõppe) üliõpilased.

Konkursi komisjon valib võitjad vastavalt konkursi eeskirjas määratud kriteeriumidele. Stipendiumi saanud projektid tuleb ellu viia kuni ühe kalendriaasta jooksul pärast konkursi toimumist, neid tuleb tutvustada avalikult EMTA egiidi all ning täita muid teavitusnõudeid, mis on kirjas konkursi eeskirjas EMTA kodulehel.

Projektid tuleb esitada 13. veebruariks elektroonilises vormis projektikonkurss@ema.edu.ee eesti või inglise keeles.

Lisainfo: Kaari Kiitsak-Prikk, kaari@ema.edu.ee, ruum B228 (kultuurikorralduse keskus)