Kultuurikorraldus

Kultuurikorralduse õppejuht: Kaari Kiitsak-Prikk, PhD
6675 738
kaari@ema.edu.ee

Magistriprogrammi akadeemiline juht: Annukka Jyrämä, PhD
6675 738
annukka@ema.edu.ee

Magistriprogrammi koordinaator: Kai Kiiv, MA
6675 721
culturalmanagement@ema.edu.ee

Kultuurikorralduse magistriprogrammi eesmärk on koolitada selge visiooni ja loomingulise juhtimisoskusega professionaalseid kultuuriorganisatsioonide juhte ja produtsente, Eesti loometööstust edendavaid rahvusvahelise haardega ettevõtjaid, pädevaid kaasarääkijaid kultuuripoliitika ja loomemajanduse valdkondades, kes mõistavad erinevate kultuurivaldkondade toimemehhanisme ning on võimelised töötama kogu kultuurisfääri laias spektris.

Kultuurikorralduse magistriprogramm on EMTA ja Estonian Business School'i ühisõppekava. Programm on rahvusvaheline, paindlik, interdistsiplinaarne ning on mõeldud neile, kes tunnevad kutsumust töötada kultuuriasutustes ja algatada kultuuriprojekte.

Õppimise eelduseks on kogemus mõnes kultuurivaldkonnas ja sügavam huvi kultuuri, selle korralduse ja loomemajanduse vastu. Kasutades aktiivõppemeetodeid annab programm tudengitele võimaluse lisaks auditoorsele tööle osaleda ka kultuurikorralduse ja –poliitka alastes aruteludes, saada algteadmisi kultuurivaldkonna loomemajandusest ja ettevõtlusest ning pakkuda loome- ja korraldusvõrgustike kaudu praktikat nii Eestis kui välismaal.

Loengud on inglise keeles ning rahvusvahelisi aineid õpetavad külalisõppejõud Soomest, Suurbritanniast, USAst, Austriast, Serbiast, Hollandist, Poolast, Rootsist ja Saksamaalt. Magistriprogrammi juhtimisalaseid- ja ettevõtlusaineid õpetavad Estonian Business Schooli õppejõud. Lisaks pakub magistriprogramm kogemusi kohalikelt praktikutelt, ekspertidelt ning valdkonna tippjuhtidelt. Kunsti ja disaini hõlmavaid aineid loevad õppejõud Eesti Kunstiakadeemiast. Teooreetilised ja praktilised ained on omavahel tasakaalus ning hõlmavad kõiki kultuurivaldkondi. Auditoorne töö toimub Tallinna südames nii EMTA kui EBSi ruumides, praktika ning õppekülastused toimuvad nii eesti kui välismaistesse kultuuriorganisatsioonidesse.

Viimaste aastate õppekavaarenduse tulemusel on lisandunud ühiskondliku mõjuga kultuuriprojektide planeerimise ja korralduse alane erimoodul MAPSI (Managing Arts Projects with a Societal Impact), mis keskendub sotsiaalse mõjuga kultuuriprojektide juhtimisele.  Tänu mooduli väljatöötamises osalenud kuuele Euroopa ülikoolile on tekkinud võrgustik, mille kaudu on tudengitel võimalus omandada kultuurijuhtide ja -korraldajate parimaid praktikaid, hinnata kultuuri ühiskondlikke mõjusid ning korralduse eripärasid. Mooduli kohta on võimalik täpsemalt lugeda siin.

Tööturg ja vilistlased
Meie magistriprogrammi lõpetajad on nõutud nii era- kui avalikus sektoris, 98% neist töötavad kultuuri- ja loomemajanduse valdkonnas kas valitsusvälistes organisatsioonides, ülikoolides, teatrites, muuseumides, kontserdi- ja festivalide korralduses või ettevõtjatena ärisektoris. Nii on meie vilistlaste hulgas teatri- ja muusikakollektiivide juhte, muuseumi direktoreid, produtsente, kultuuriorganisatsioonide turundusjuhte, aga ka kultuuriministeeriumi ning kohaliku omavalitsuse töötajaid.

Projektid
HEISE "Kõrgharidusinstitutsioonide ühiskondlik kaasamine" (1.09.2016−31.08.2019)

Kõrgharidusinstitutsioonid ei mängi võtmerolli mitte üksnes noortele inimestele hariduse andmisel, vaid ka ühiskondlike ja kultuuriliste väärtuste kandmisel, mis aitab noortel ühiskonda edukalt lõimuda. See eeldab aga  kõrgharidusinstitutsioonide õppejõududelt ja tudengitelt suuremat ühiskondlikku kaasatust ning oskust eri kultuure paremini mõista. Sellest lähtuvalt soovitakse projekti raames luua haridusmudel, mis baseerub kogemuslikul ja probleemide lahenduspõhisel õppel, mis suurendaks kõrgharidusinstitutsioonide ühiskondlikku kaasatust. Ühtlasi on HEISE projekti eesmärk luua meeskondi, kuhu kuuluvad kõrgharidusinstitutsioonide õpilased, kes oskavad kasutada erinevaid kunstidel põhinevaid meetodeid, mille abil saab probleemidele erinevatest vaatenurkadest läheneda ja neid lahendada.