Eeskirjad ja dokumendid

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia põhikiri (PDF)

Akadeemiliste ametikohtade täitmise tingimused ja kord (PDF)

EMTA õppejõudude ja teadustöötajate atesteerimise kord 2018 (PDF)

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia peahoone kodukord (PDF)

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia akadeemilise personali ametijuhend (PDF)

Koormuste arvestamise alused (PDF)

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia akadeemilise üksuse põhimäärus (PDF)

EMTA rektori valimise eeskiri 2017

Isikuandmete töötlemise kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (PDF)

Õppekorraldust puudutavad eeskirjad

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppekorralduseekiri (PDF)

Õppekava statuut Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias  (PDF)

Vastuvõtueeskiri Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias  (PDF)

Varasemate õpingute ja erialase töökogemuse arvestamise (VÕTA) tingimused ja kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (PDF)

Bakalaureuse ja magistriõppe lõpetamise ning kraadide kaitsmise kord Eesti Muusika-ja Teatriakadeemias  (PDF)

Diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias  (PDF)

Tagasiside kogumine Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (PDF)

Doktorantide atesteerimise kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  (PDF)

Doktoriõppe korraldus ja doktorikraadi kaitsmise tingimused ja kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (PDF)

Doktoriõppe osaliste koostööpõhimõtted, õigused ja kohustused (määruse „Doktoriõppe korraldus ning doktorikraadi kaitsmise tingimused ja kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias” lisa)