Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Vilistlaskogu

EMTA vilistlaste algatusel on loodud MTÜ Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Vilistlaskogu. EMTA vilistlaskogu on vabatahtlik ühendus, mille eesmärkideks on EMTA tegevuse ja arendamise toetamine ning vilistlaste ühendamine. EMTA ühiskondlik mõju avaldub suurel määral just vilistlaste kaudu: oluline osa meie muusika- ja teatrikultuurist oleks mõeldamatu EMTA vilistlaste aktiivse panuseta.

EMTA Vilistlaskogu ootab uusi liikmeid! 
VK liikmeks saab reegistreeruda siin: http://www.ema.edu.ee/vilistlane/
Liikmemaksu suurus on 10-20 EUR aastas. Vilistlaskogu pangakonto Swedbankis: EMTA Vilistlaskogu EE802200221063846242.
Need, kellel õpingud mingil põhjusel enne diplomi saamist katkesid, saavad osaleda MTÜ töös toetajaliikmetena.

 • VK kaudu on võimalik toetada EMTA tegevust
 • VK kaudu olete lähemalt seotud EMTA vilistlaskonnaga
 • Saate võtta osa VK poolt organiseeritud ühistegevustest ning osaleda vilistlasliikumises
 • VK töörühmade kaudu saate kaasa rääkida eesti muusika- ja teatrikultuurile olulistes küsimustes (vt VK tegevused)
 • VK töörühmade kaudu saate ühtlasi kaasa rääkida eesti muusika- ja teatrihariduse olulistes küsimustes.

EMTA VK-s saame ühiselt midagi tagasi anda oma akadeemiale ja ühiskonnale ning kaasa aidata EMTA heale käekäigule tulevikus. EMTA on unikaalne ülikool, mille eripäraks on individuaalne kontakt oma valdkonna tippspetsialistidest õppejõudude ja tudengite vahel. Selle unikaalsuse ja EMTA tegevuse paremaks mõistmiseks on oluline luua oma sõnumile ühiskonnas laiem kandepind. EMTA VK on loodudki seda eesmärki silmas pidades. Panustades VK tegevustesse aitate kaasa eesti akadeemilise muusika-, teatri- ja kultuurikorralduse hariduse arengusse.

MTÜ Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vilistlaskogu juhatusse kuuluvad: 

 • Indrek Laul (esimees)
 • Rektor Ivari Ilja
 • Heidi Pruuli
 • Andres Pung
 • Riina Roose
 • Kerri Kotta
 • Marko Lõhmus
 • Elmar Trink

Revisjonikomisjoni liikmed: Eero Raun, Riho Rõõmus, Riina Aasma

Üldkogu_juhatus

Vilistlaskogu juhatus aastal 2016. Fotol toonase juhatuse liikmena EMTA endine rektor Peep Lassmann.