Vilistlaskogu tegevused

Töörühmad:
- EMTA saali ehitus 
- Vilistlaskogu kui organisatsiooni ülesehitamine, töö regioonides 
- Kommunikatsioon ja meedia 
- EMTA 100 ideede kogumine 
- Ajaloolise pärandi väärtustamine ja jäädvustamine 
- Muusikakooli (kui huvikooli) õpetaja koolitus
- Eesti teatri ajalugu

Samuti on kõik oodatud panustama erinevate töörühmade tegevustesse, selleks tuleb saata kiri aadressile: vilistlaskogu@ema.edu.ee
EMTA vilistlaskogu külg Facebookis: https://www.facebook.com/emtavilistlaskogu/

 

UUDISED

7. aprillil toimunud EMTA VK üldkoosoleku protokolli lugege siit: EMTA VK üldkoosoleku protokoll 07.04.2018

VILISTLASKOGU ÜLDKOOSOLEK LAUPÄEVAL, 7. APRILLIL 2018

Laupäeval, 7. aprillil olete oodatud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse veetma päeva vilistlaste ja akadeemia perega.

VILISTLASKOGU ÜLDKOOSOLEK 13:30-14:30
kogunemine ja registreerimine kl 13.00-13.30

ruum A402
Tutvustatakse vilistlaskogu töörühmade tegemisi, vastloodud EMTA Fondi,
vaadatakse üle, mis aasta jooksul on ette võetud ja seatakse sihte edaspidiseks.

EMTA SAALIKOMPLEKSI NURGAKIVI TSEREMOONIA 15:00-15:45
Tatari 13 kõrval asuv ehitusplats
2019. aasta sügisel valmib Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 100. juubeliks akadeemia oma kontserdimaja.
Avalikul tseremoonial pannakse uuele kontserdimajale nurgakivi. Pidulikul sündmusel kõnelevad haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kultuuriminister Indrek Saar, EMTA rektor Ivari Ilja, vilistlaskogu juhatuse esimees Indrek Laul jt.

Orienteeruvalt 45 minutit kestvale tseremooniale järgneb väike vastuvõtt akadeemia II korruse fuajees
ning vilistlaskogu liikmed on teretulnud jätkama koosviibimist EMTA kohvikus.

Palume oma tulekust teada anda: vilistlaskogu@ema.edu.ee

Praktilist lisainfot:

* Üldkoosoleku PÄEVAKORD:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Päevakava kinnitamine
3. Avasõnad – juhatuse esimees Indrek Laul
4. EMTA rektori tervitus – Ivari Ilja
5. Juhatuse aruanne 2017. a tegevusest, kinnitamine
6. Majandusaasta aruanne, kinnitamine
7. Revisjoniaruanne, kinnitamine
8. Ülevaade töörühmade tegevustest:
Andres Pung – muusikaharidus, pilliõpetajate koolitus
Heidi Pruuli – ajaloo talletamine
Elmar Trink – vilistlassuhted ja kommunikatsioon
Marko Lõhmus – EMTA Fond
9. Muud küsimused

* Üldkoosolekul saavad osaleda vilistlaskogu liikmed.

Kutsu ka teisi vilistlasi liituma vilistlaskoguga aadressil: www.ema.edu.ee/vilistlane
Vilistlaskogu liikmeks on võimalik astuda ka kohapeal enne üldkogu algust (kell 13.00 - 13.30), tasudes sularahas 2018. aasta eest liikmemaksu.

* Kogume vilistlaskogu aastast liikmemaksu 10 või 20 eurot vastavalt võimalusele.
Palume teha ülekande kontole: EMTA vilistlaskogu EE802200221063846242 Swedbank
Selgitusse lisada: Nimi, isikukood ja liikmemaksu periood (2018a).
NB! Võimalik maksta ka 7. aprilli üldkoosolekul kohapeal sularahas.

* Kindlustamaks vajalikku kvoorumit üldkoosoleku otsuste vastuvõtmiseks,
palume kõiki vilistlaskogu liikmeid, kes ei saa isiklikult üldkoosolekul osaleda VOLITADA enda eest hääletama mõnda teist vilistlaskogu liiget.
Volikiri peab olema esitatud kirjalikus vormis, kas käsikirjas paberil või elektrooniliselt digiallkirjastatuna.
Digiallkirjastatud volituse palume saata aadressile vilistlaskogu@ema.edu.ee.

Kui soovite volituse näidist, pöörduge palun vilistlaskogu@ema.edu.ee.

Jaanuar 2018:

EMTA FOND

Veel möödunud aasta viimastel päevadel loodi sihtasutus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia fond ning oluline panus selles on just vilistlaskogul!
Fondi tööd juhib nõukogu, mille viiest liikmest kaks on vilistlaskogu esindajad: juhatuse esimees Indrek Laul ja revisjonikomisjoni liige Eero Raun. Lisaks kuulub fondi juhatusse vilistlaskogu juhatuse liige Marko Lõhmus.
Fondi peamine eesmärk on toetada EMTA üliõpilasi: võimaldada stipendiume, aidata teadusprojektide rahastamisel, väljastada preemiaid jmt. Lisaks annab fond viimaks mugava ja korrektse võimaluse võtmaks vastu pärandusi ning annetusi, mis eelnevalt osutus juriidiliselt keerukaks.

AJALOO TALLETAMINE JA VIDEOSALVESTUSTE KOGUMINE

Vastav töörühm on Heidi Pruuli eestvedamisel alustanud koostöös ETV saatemeeskonnaga saatetsükli võtetega.
Salvestatakse rida intervjuusid EMTA vilistlastega, nt Monika Topmani, Arne Miku, Olev Oja, Venno Laulu, Erna Saare ja teistega. Küsimustik on välja töötatud ja testitud. Saated valmivad 2019.a sügiseks.

Jüri Tallinn on asunud jäädvustama akadeemia saali ehituse lugu.

NÄITUS “Ühe eseme lugu”

EMTA raamatukogus on võimalus näha minimalistlikku, ent sümboolset väljapanekut “Ühe eseme lugu”, mis on sündinud vilistlaskogu ja Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi koostöös.
Näitus tutvustab ühe eseme kaudu EMTA mainekate vilistlaste ja õppejõudude elukäiku ja muusikapärandit.

Esimeseks eksponaadiks on Artur Lembale kuulunud kristallvaas.
Artur Lemba (1885-1963) oli pianist, pedagoog ja helilooja, töötas üle 40 aasta praeguses Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias klaveriõppejõuna. 
Vaasi hõbeäärele on graveeritud: “Lugupeetud ametivennale prof. Arthur Lemba’le. Tallinna Konservatooriumi öpejõud 1908-1928.

Foto: Mart Laul, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum

Näituse avamine (detsember 2017)