Vajaduspõhine eritoetus. Asenduskodulaste kõrgharidusstipendium

Määratlemata

Vajaduspõhine eritoetus. Asenduskodulaste kõrgharidusstipendium

Vajaduspõhine eritoetus -  taotlemine kestab kogu semestri

Vajadupõhist eritoetust 2018/2019 õppeaastal on õigus taotleda üliõpilasel, kes on jäänud vastaval semestril ilma vajaduspõhisest õppetoetusest.

Taotlemine kestab jooskvalt kuni teotusi jätkub. Täpsemalt loe SIIT

Asenduskodulaste kõrgharidusstipendium- taotlemine kuni 25.10.2018

http://haridus.archimedes.ee/asenduskodulaste-korgharidusstipendium

Kohtumine José Curaga

Määratlemata

Kohtumine José Curaga

Esmaspäeval, 10. septembril oli Eesti Muusika- ja Teatriakadeemial au võõrustada hetkel Eestis viibivat Argentina tipptenorit José Curat, kes kohtus EMTA juhtkonna ning üliõpilastega. Erakordselt menukaks ja meeleolukaks kujunenud loeng-kohtumisel “Intellectual Sincerity as Opposite to Intellectual Honesty” kõneles Cura professionaalsest artistikarjäärist ning edukast toimetulekust muusikamaailmas. Kohtumine, kuhu kogunes üle saja EMTA tudengi, õppejõu ja muusikasõbra ka väljaspoolt EMTA-t, andis tunnistust, et Cura on palju enamat, kui pelgalt maailma prestiižsemates teatrites esinev ning ooperiliteratuuri peaosi kehastav ooperistaar. Alustanud oma muusikuteed orkestridirigendi ja heliloojana, on Curast ligi neljakümne laval oldud aasta jooksul kujunenud eelkõige suurepärane artist, kelle lavarollid on psühholoogiliselt peensusteni läbi mõeldud. Olles tuntust kogunud itaalia ja prantsuse traditsioonilise repertuaari esitajana, pole tema rollilahendused aga kaugeltki mitte alati traditsioonilised, vaid on nii kriitikutes kui publikus tihti peale imetluse ka mitte kõige paremas mõttes imestust äratanud. "Cura did everything else than what he was expected to do," on tema enda sõnutsi siiani ilmekaim näide kriitikast, mis tal on õnnestunud pälvida. Nii jäi ka kohtumisest kõlama mõte, et noored artistid peaksid oma kunsti pakkumisel alati lähtuma eelkõige omaenese tõekspidamistele tuginevast siirast eneseväljendusest, isegi juhul, kui see läheb vastuollu väljakujunenud viiside-arusaamadega. Pärast kohtumist üliõpilastega toimus rektor Ivari Ilja juhtimisel ringkäik kooli territooriumil, kus José Curale tutvustati peagi valmivat EMTA uut saalikompleksi.


José Cura


José Cura


Rektor Ivari Ilja, kostüümikunstnik Silvia Collazuol, José Cura ja loometegevuse ja välissuhete prorektor Henry-David Varema tulevase saalikompleksi ehitusel

Fotod: Liina Viru

EMTA tudeng Gloria Ilves võitis Beethoveni konkursil 3. preemia

Määratlemata

EMTA tudeng Gloria Ilves võitis Beethoveni konkursil 3. preemia

31. juulist kuni 2. augustini toimus Austrias Sankt Pöltenis Rahvusvaheline Beethoveni Konkurss keelpillidele. Viiuldajate kategoorias osalesid kaks EMTA tudengit: Gloria Ilves ja Merily Leotoots. 1. ja 2. preemiat välja ei antud, 3. preemia pälvis Gloria Ilves, Merily Leotoots sai tunnustuseks diplomi.

Gloria mängus tõsteti esile head tehnilist valmidust ja elavat musikaalset esitust.

Žüriis olid viiuldajad-professorid Austriast, Itaaliast, Venemaalt, Kolumbiast, Jaapanist jm.

Üliõpilaste teadustööde konkurss ootab osalejaid 17. septembrini

Määratlemata

Üliõpilaste teadustööde konkurss ootab osalejaid 17. septembrini

Eesti Teadusagentuur kutsub üliõpilasi esitama teadustöid riiklikule konkursile. Töid ootame kuni 17. septembrini 2018. Töid saab esitada Eesti Teadusagentuuri konkursikeskkonnas https://konkursid.etag.ee

Kandideerima on oodatud üliõpilased kõigilt kõrghariduse tasemetelt.

Konkursi eesmärk on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi. Lisaks riiklikele preemiatele antakse välja Eesti Teaduste Akadeemia presidendi ning Sotsiaalministeeriumi eripreemiad.

„Teadustööde konkursid on üliõpilastele või värsketele vilistlastele heaks stiimuliks ja enda proovilepaneku võimaluseks. Üliõpilaste teadustööde konkursside ajalugu ulatub päris kaugele. Kui sõjaeelsete võistlustööde  autorite nimesid meenutada, selgub, et paljudest  neist said tuntud teadlased, õppejõud, arstid või ühiskonnategelased. See üldistus kehtib ka praeguste konkursside kohta. Kindlasti kuuleme ka praeguste võistlustööde autorite edusammudest  edaspidigi,“ sõnas Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

Konkursi preemiafond on 70 877,79  eurot ja preemiate summad on järgmised:

  1. rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 960 eurot, II preemia 650 eurot, III preemia 320 eurot);
  2. magistriõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot);
  3. doktoriõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot);
  4.  kaks valdkondade ja tasemete ülest peaauhinda väärtuses 3600 eurot;
  5. Eesti Teaduste Akadeemia presidendi 3 eripreemiat, kokku 5497,79 euro väärtuses
  6. Sotsiaalministeeriumi eripreemiad, kokku 3400 euro väärtuses.

Eesti Teadusagentuur korraldab üliõpilaste teadustööde konkurssi koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga tänavu juba 27. korda.

Lisainfo:

Sirli Taniloo
Konkursi koordinaator
Eesti Teadusagentuur
telefon: 731 7347, +372526 0562
sirli.taniloo@etag.ee

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suvekursus noortele pianistidele Haapsalus

Määratlemata

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suvekursus noortele pianistidele Haapsalus

12.-16. augustil toimus Haapsalus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suvekursus. Meistrikursusi viisid läbi EMTA klaveriosakonna pedagoogid prof Peep Lassmann, prof Ivari Ilja, dots Mati Mikalai, lektor Age Juurikas ja lektor Mihkel Poll.

Kursuste raames toimusid lisaks tundidele õppejõudude kontsert Uuemõisa mõisas ja õpilaste kontserdid Haapsalu Muusikakoolis ning Uuemõisa mõisas.

Kursustel osales kokku 25 õpilast Tallinna Muusikakeskkoolist, Elleri-koolist, Otsa-koolist ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast.

Kursus toimus koostöös C. Kreegi nim Haapsalu Muusikakooli,  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Täiendkoolituskeskuse, Eesti Klaveriõpetajate Ühingu ja Eesti Pianistide Liiduga. Kursuse toimumist toetas Eesti Kultuurkapital.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdi- ja teatrimaja kunstikonkurss

Määratlemata

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdi- ja teatrimaja kunstikonkurss

Otsime Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdi- ja teatrimajja kunstiteost

Konkursi eesmärgiks on tellida parim kunsti ideelahendus, mis haakuks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia identiteedi ja missiooniga, eelistatult valmiva kontserdi- ja teatrimajaga.

Konkursi tähtaeg on 1. november 2018 ja tingimused asuvad siin: Võistlusjuhend ja lisad / PDF

Lisamaterjalid: korruste plaanid, sisevaated, välisvaated

Fuajeede lõiked: http://margareete.ema.edu.ee/owncloud/public.php?service=files&t=0a7c63deccc9121f0337630cf0d91a71

Peafassaadi muudatused: http://margareete.ema.edu.ee/owncloud/public.php?service=files&t=4a5b488eec609f4c8061e252914f45be

3D konstruktsioon+KVJ: http://margareete.ema.edu.ee/owncloud/public.php?service=files&t=d79a87be86c713331db5796a2cad8584


ESITATUD KÜSIMUSED JA VASTUSED

K: Kas oleks võimalik ASAP saada hoone 3d mudelit (koos ümbritseva linnaruumiga ja nii uut kui vana maja koos) soovitavalt ArchiCADi PLA formaadis või mõnes teises levinud 3d formaadis (IFC, 3ds, skp)?

V: Sellist mudelit ei ole loodud.
On ainult olemas see, joonistatud 2D jooniste põhjal:
https://www.ema.edu.ee/saal_archicad/
Video archicadi renderdusest on selle klipi alguses ja lõpus:
https://www.youtube.com/watch?v=m6LkRrzZ95Q&feature=youtu.be

K: Kas plaanidest ja vaadetest on ka .dwg jooniseid, et mõõte võtta?
V: Kõik olemasolevad joonised on leitavad põhiprojektist lingil: http://margareete.ema.edu.ee/owncloud/public.php?service=files&t=ea8061efa81c4f304fe489602852a308  

K: Palun esitada värvi- ja/või materjalikaart (just fuajee ja blackboxi ümbrus)
V: Hetkel koostatakse lõplikku siseviimistlustabelit, kus on kirjas kasutatavad materjalid.
I korruse fuajees on saali seinad tammelippidest viimistlusega, põrand täismassplaat ning alumiiniumlamellidest ripplagi. Blackboxi fuajees on seinad mustast puitmaterjalist, põrand täismassplaat.

K: Kas fuajee kõik valgustid on peidetud ripplae taha või on nähtavaid lampe ka?
V: Praeguse lahenduse järgi on planeeritud kõik valgustid ripplaega samasse tasapinda, valgustid laest välja ei eendu.

K: Joonistena: lõige fuajeest ja 2 korrusest ning 1-2 korruse plaanid, konterdisaalist väljapoole jääva puitseina kilbijaotusjooni ehk n.ö seinavaade
V: Võimalikud olemasolevad materjalid lisasime lisamaterjalide alla, vt ülal.

4. Palun esitada 3D pildid fujeest ja majast väljast, päev ja öö - just see nurk, kus uus ja vana maja kokku saavad. see mis on hoone ehtiussildile praegu prinditud. ning vaade peasissepääsule aksokas kindlasti.
V: Olemasolevad 3D materjalid on hõlmatud lisamaterjalidesse

K: Mis materjalist tuleb välisfassaad? 
V: Betoon

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia populaarsus välistudengite seas kasvab

Määratlemata

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia populaarsus välistudengite seas kasvab

Tänavu jätkab kasvutrendi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias õppima asuvate välistudengite osakaal. Suurim arv vastuvõetud välistudengeid on magistriõppes, kus ligi 50% uusi üliõpilasi on pärit välisriigist. Enim avaldusi laekus sel aastal Soomest.

Bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppesse võeti vastu kokku 248 üliõpilas, kellest 83 tudengit astusid ingliskeelsele õppekavale.

Eestikeelsetest õppekavadest olid bakalaureuseõppes kõige populaarsemad erialad lavakunst, keelpillid, laul ja jazzmuusika. Magistriõppes kultuurikorraldus, interpetatsioonipedagoogika, jazzmuusika ja klahvpillid.

Välistudengite seas olid kõige menukamad jazzmuusika, klaver, laul ja puhkpillid ning magistriõppes klaver, keelpillid, kultuurikorraldus ning helilooming ja elektronmuusika. Edukaks kujunes vastuvõtt ka rahvusvahelisele ühisõppekavale “Nüüdismuusika interpretatsioon ja loome”.

Vastu võetud välisüliõpilased on pärit Lõuna-Koreast, Hiinast, Soomest, Lätist, Itaaliast, Hispaaniast, Leedust, Venemaalt, Jaapanist, Indiast, Austraaliast, Vietnamist, Leedust, Tšiilist, Poolast, Rumeeniast, Iisraelist, Türgist ja Gruusiast.

2018/2019 õppeaasta algus

Määratlemata

2018/2019 õppeaasta algus

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia avab 2018/2019. õppeaasta 27. augustil.

Kell 10 toimub kammersaalis akadeemia töötajate avakoosolek,

kell 12 aktus uutele üliõpilastele.

Aktusele järgneb aine "Ülikooliõpingud ja töömaailm" avaloeng.

Aktusele on oodatud kõigi õppeastmete uued üliõpilased, loeng on mõeldud bakalaureuseõppe 1. aasta üliõpilastele.