Erasmus+

 

 

1998. aastal liitus Eesti Euroopa Liidu haridusprogrammiga SOCRATES, täpsemalt Socratese kõrgharidusele suunatud alaprogrammiga ERASMUS. Programmi eesmärk on võimaldada üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate vahetust, erinevate kõrgharidusele suunatud projektide läbiviimist ning ainepunktide ülekandesüsteemi (ECTS) juurutamist Eesti kõrgkoolides.

Aastatel 2007-2014 kandis programm nime LLP ERASMUS (Lifelong Learning). Alates 2014. aastast kannab programm nime ERASMUS+.

Erasmus_Charter_EMTA