Tudengivahetus

 

ERASMUS+

Tähtsaim osa Erasmus+ programmist on üliõpilaste vahetus, mis võimaldab meie üliõpilastele kuni aastast õppimisvõimalust Euroopa mainekates muusikakõrgkoolides.

Erasmus+ üliõpilaskaart: Erasmus+ vahetustudengi õigused ja kohustused

 

  • Osaleda võivad kõik Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilased, kes lähetuse alguseks on lõpetanud esimese õppeaasta bakalaureuseastmes.
  • Igal tudengil on õigus osaleda Erasmus+ programmis õppimise ja praktika eesmärgil igas õppeastmes (bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe) mitme erineva kestusega perioodi jooksul, kokku kuni 12 kuud. Osaleda võivad ka tudengid, kes on varasemalt samal õppetasemel Erasmus programmiga välismaal õppimas ja/või praktikal käinud ning kellel on 12 kuust kasutamata veel vähemalt 3 kuud.
  • Õpingud väliskõrgkoolis peavad kestma vähemalt 3 kuud ja mitte rohkem kui 12 kuud (minimaalne aeg välisülikoolis õppimiseks ühe semestri kohta on kolm kuud).
  • Programmis osalevad tudengid peavad sooritama Euroopa Komisjoni veebipõhise keeletesti keeleoskustaseme määramiseks enne välisõpingute algust ja peale nende lõppu. Keeletest tehakse selles keeles, mis on tudengi peamine õppekeel välisülikoolis. Keeletesti on võimalik teha saksa, inglise, hispaania, prantsuse, itaalia, hollandi, tšehhi, taani, kreeka, poola, portugali ja rootsi keele kohta. Keeletestis, mis lingina saabub üliõpilase meilile, on juba ära määratud see, mis keeles test sooritatakse. Paljudes Euroopa kõrgkoolides pakutakse mitmesuguseid loengutsükleid inglise keeles ning sellisel juhul ei ole kohaliku keele valdamine õppetöös osalemise eelduseks. 

Kuhu minna?

Välismaale õppima minek eeldab üliõpilase enese aktiivsust ja iseseisvust. Väliskõrgkooli valikul tuleb lähtuda ennekõike oma õppekavast, kindlasti tuleb tutvuda erinevate Erasmus partnerülikoolidega.

EMTA partnerülikoolide nimekiri avaneb siit. Korraga on võimalik kandideerida kolme kõrgkooli/praktikabaasi.

 

Rahastamine

Sihtkoolidesse/praktikabaasi vastu võetud tudengitele makstakse kuustipendiumi. Kuustipendiumi määrad on kinnitatud rektori käskkirjaga:

ERASMUS programmi stipendiumite piirmäärad 2018-2019

ERASMUS programmi stipendiumi piirmäärad 2017-2018

Lisaks stipendiumitele taotleme erinevaid toetusi EMTA tudengite vahetusõpingute täiendavaks rahastamiseks.

 

Lisainfo:
Mari Köhler
Erasmus+ programmi koordinaator EMTAs
Tel: +372 667 5760
E-post: erasmus@ema.edu.ee